• 800X607
 • 800X607
 • 800X607
 • 800X607
 • 800X607
 • 800X607
 • 800X607
 • 800X607
 • 800X607
 • Awtomatlaşdyrylan gaplama enjamlary
 • DC zarýadly üýşmek önümçilik liniýasy

  DC zarýad beriş stansiýasy güýç modulyny, zarýad beriji kontrolleýjini, birleşdirijini we başgalary öz içine alýan birnäçe bölekden durýar. Önümçilik liniýasy takyk işlemek, kebşirlemek, sanjym galyplary we beýleki amallary goşmak bilen degişli komponentleri gaýtadan işlemegi we öndürmegi talap edýär. Gurnama: The önümçilik liniýasy gaýtadan işlenen bölekleri doly zarýad beriji üýşmek önümine ýygnaýar.Bu komponentleri düzetmek, simleri birikdirmek we birikdirijileri oturtmak ýaly gurnama işlerini öz içine alýar.

 • MCB tok öçüriji önümçilik liniýasy

  Gurnama, onlaýn gözden geçirmek, real wagt gözegçilik, hil yzarlamak, ştrih-kod tanamak, komponentleriň ömrüne gözegçilik, maglumatlary saklamak, MES ulgamy we ERP ulgam ulgamy, gurnama, gurnama, kodlaşdyrmak, dyrnaklamak, çişirmek, dessine, gijikdirmek, sowatmak , gijikdirilen gaýtadan işlemek, mehaniki aýratynlyklar, ýapmak / öçürmek, basyşa garşylyk, geçiriş çap, lazer, tok / saklaýyş bölekleri, gaplamak, gaplamak, AGV logistika, ýetmezçilik duýduryşy we beýleki amallar Akylly energiýa derňewi we energiýa tygşytlaýyş dolandyryş ulgamy, akylly enjam hyzmaty uly maglumat bulut platformasy we beýleki funksiýalar.

 • MCCB tok öçüriji önümçilik liniýasy

  Awtomatiki iýmitlendirmek, gurnamak, belliklemek, mehaniki işleýiş, açylýan aralyk, ýokary derejeli, iň soňky basyş, zynjyryň garşylygy, süýşýän güýç, urmak urmagy, sinhronizasiýa, dessine, gijä galmak, häzirki üýtgemäni ýüklemek, gapagyň nurbadyny gulplamak, haýal gaýdyp gelmek, mehaniki aýratynlyklar , öçürmek, naprýa .eniýe, geçiriş çap etmek, galyndy tok kalibrlemesi, galyndy tok kesgitlemesi, elektrik energiýasynyň kalibrlemesi, aşa wolt, wolt, faza naprýa .eniýesi, liniýa naprýa .eniýesi, naprýatageeniýe deňsizligi, naprýa sageniýe naprýa .eniýesiniň gysga wagtlaýyn kesilmegi, işjeň güýç, reaktiw güýç, görünýän güýç, faza…

 • Fotowoltaik tok öçüriji önümçilik liniýasy

  Gurnama, onlaýn synag, real wagt gözegçilik, hil yzarlamak, ştrih-kod tanamak, gurnama, gurnamak, kodlamak, dyrnaklamak, pyçaklamak, derrew, gijikdirmek, sowatmak, kalibrlemäni gijikdirmek, mehaniki aýratynlyklar, ýapyk, naprýatageeniýe garşy durmak, aşa wolt, aşaky wolt, gijikdirmek, açmak we ýapmak üçin güýç, elektrik operasiýasy synagy, aragatnaşyk synagy, tok / durmak bölekleri, garrylyk, pad çap etmek, lazer, gaplamak, gaplamak, AGV logistika, ýetmezçilik duýduryşy we beýleki amallar Maglumatlary saklamak, MES ulgamy we ERP ulgam ulgamy, parametr özbaşdak formula, akylly energiýa derňewi we energiýa tygşytlaýyş dolandyryş ulgamy, akylly enjam hyzmaty uly maglumat bulut platformasy we beýleki funksiýalar.

 • Fotowoltaik predohranitel önümçilik liniýasy

  Gurnama, onlaýn kesgitlemek, real wagt gözegçilik, hil yzarlamak, ştrih-kod tanamak, komponentleriň ömrüne gözegçilik, maglumatlary saklamak, MES ulgamy we ERP ulgamy, parametr özbaşdak formula, akylly energiýa derňewi we energiýa tygşytlaýyş dolandyryş ulgamy, awtomatiki iýmitlenmek, ýygnamak, gulplar wezipeleri.

 • AC zarýad beriji üýşmek liniýasy

  Zarýad beriş stansiýasynyň böleklerini öndürmek we gurnamak: Önümçilik liniýasy zarýad beriş stansiýasynyň gabygyny, zarýad beriji rozetkany, zarýad beriji kontrolleýjini, birikdiriji tagtany we ş.m. taýýarlamaly we öndürmeli, bu komponentler gaýtadan işlemek, kebşirlemek ýaly prosesleri başdan geçirmeli. hilini we öndürijiligini üpjün etmek üçin ýygnamak.Üýşmek gurnama we zarýad bermek Üýşüň hilini barlamak we synag etmek: Ulgam programma üpjünçiligini işläp düzmek we gurnamak: Gaplamak we zawod eltip bermek we ş.m.

 • Gorag goraýjy önümçilik liniýasy

  Gurnama, onlaýn kesgitlemek, real wagt gözegçilik, hil yzarlamak, ştrih-kod tanamak, komponentleriň ömrüne gözegçilik, maglumatlary saklamak, MES ulgamy we ERP ulgamy, awtomatiki iýmitlendirmek, gurnamak, nurbatlary gulplamak, lehimlemek, çyzuw güýjüni kesgitlemek bilen / öçürmek, täsiriň täsirini kesgitlemek, ýokary woltly garşylygy kesgitlemek, tokly gurnamak, geçiriş çap etmek, lazer, gaplamak, gaplamak, AGV logistika, ýetmezçilik duýduryşy we beýleki amallar Akylly energiýa derňewi we energiýa tygşytlaýyş dolandyryş ulgamy, akylly enjam hyzmaty uly maglumat bulut platformasy we beýleki funksiýalar.

 • DC ýarag öndürmek liniýasyna zarýad berýär

  Önümçilik liniýasy, esasy dolandyryş tagtasy, düwme wyklýuçatelleri, duýgur ekranlar we ş.m. goşmak bilen zarýad beriji ýaragyň dolandyryş logikasyny we elektron böleklerini gurar. Bu ädim zarýad ýaragynyň kadaly işlemegini üpjün edýär we degişli ulanyjy interfeýsini üpjün edýär.Gabyk ýygnamak we pürkmek: Önümçilik liniýasy zarýad beriji ýaragyň plastmassa gabygyny, şol sanda ýokarky gapagy, aşaky gapagy, tutawajy we beýleki bölekleri ýygnaýar.Netijede, çydamlylygy we estetikany ýokarlandyrmak üçin gabyk sepilýär.

 • DC izolýasiýa wyklýuçatel liniýasy

  Gurnama, onlaýn kesgitlemek, real wagt gözegçilik, hil yzarlamak, ştrih-kod tanamak, komponentleriň ömrüne gözegçilik, maglumatlary saklamak, MES ulgamy we ERP ulgam ulgamy, parametr özbaşdak formula, akylly energiýa derňewi we energiýa tygşytlaýyş dolandyryş ulgamy, gurnama, gulp nurbatlary bilen, ýapmak / açmak momenti, mehaniki aýratynlyklar, öçürmek / öçürmek, naprýa resistanceeniýe garşylygy, sinhronizasiýa, zynjyr garşylygy, geçiriş çap, lazer, gaplamak, gaplamak, AGV logistika, ýetmezçilik duýduryşy we beýleki amallar Akyl enjamlary uly maglumat bulut platformasy we beýleki funksiýalar.

 • Awtomatlaşdyrylan gaplama enjamlary

  Ownuk guty emele getirmek, ownuk gutulara önüm ýüklemek, kiçi guty belliklemek, orta gutulara ýüklemek, synag, kodlaşdyrmak, möhürlemek we kesmek maşynlary, kiçelýän maşynlar, gaplaýyş maşynlary, bukulýan maşynlar, möhürleýji maşynlar, gaplaýyş maşynlary, bukja maşynlary, sortlamak we ammar, AGV robotlary

BENLON AWTOMASI .ASY

“Benlong Automation Technology Co., Ltd.”, sanly akylly önümçilik enjamlaryna ünsi jemläp, awtomatlaşdyryş ulgamyny integrasiýa tehnologiýasy bolan milli ýokary tehnologiýaly kärhana.Hasaba alnan maýasy 50,88 million ýuany bolan 2008-nji ýylda döredilen “Hytaýdaky elektrik enjamlarynyň paýtagty” Wençhououda ýerleşýär.2015-nji ýylda “Milli ýokary tehnologiýaly kärhana” şahadatnamasyna eýe boldy, 146 milli patente we 26 programma üpjünçiliginiň awtorlyk hukugyna eýe boldy, “Zhejiang welaýat ylym we tehnologiýa kiçi we orta kärhana”, “ueueking şäher ylym we tehnologiýa” ýaly baýraklary yzygiderli aldyk. .

has giňişleýin serediň >>

Müşderilerimiz

Bütin dünýäde 1200+ kompaniýanyň saýlamagy sebäpli sag boluň

 • hyzmatdaş01
 • hyzmatdaş02
 • hyzmatdaş03
 • hyzmatdaş04
 • hyzmatdaş05
 • hyzmatdaş06
 • hyzmatdaş07
 • hyzmatdaş08
 • hyzmatdaş09
 • hyzmatdaş10
 • hyzmatdaş11
 • hyzmatdaş12
 • hyzmatdaş13
 • hyzmatdaş14
 • hyzmatdaş15
 • hyzmatdaş16
 • hyzmatdaş17
 • hyzmatdaş18
 • hyzmatdaş19
 • hyzmatdaş20
 • hyzmatdaş21
 • hyzmatdaş22
 • hyzmatdaş23
 • hyzmatdaş24
 • hyzmatdaş25
 • hyzmatdaş26
 • hyzmatdaş27
 • hyzmatdaş28
 • hyzmatdaş29
 • hyzmatdaş30